Skip to main content Skip to accessibility page Skip to search input
Two women smiling

Trương mục xuất nhập của St.George là cách rất hay để giải quyết nhu cầu ngân hàng hàng ngày của quý vị. Những đặc điểm tiện lợi của trương mục này là:

 • Dễ rút tiền tại nhiều ATM đa ngữ (có 8 ngôn ngữ để chọn)
 • Mua sắm an toàn trên mạng bằng tiền của quý vị qua thẻ Visa Debit (được hỗ trợ bởi chương trình Bảo Đảm Trả Lại Tiền Khi Bị Mất Cắp của St.George)2
 • Dịch Vụ Ngân Hàng Lưu Động và Liên Mạng nên quý vị có thể quản lý tiền bạc của mình bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào.

Trương mục ngân hàng hàng ngày

Complete Freedom (Trương Mục Tự Do Hoàn Toàn) của chúng tôi là trương mục ngân hàng hàng ngày mà quý vị có thể rút được tiền dễ dàng theo ý mình.

Complete Freedom

 • $0 lệ phí dịch vụ trương mục hàng tháng nếu quý vị ký quỹ tối thiểu $2,000 trễ nhất là ngày làm việc cuối cùng trong tháng (nếu không thì lệ phí sẽ là $5/tháng) (có những lệ phí và phụ phí khác).
 • Thẻ Visa Debit1
 • Dịch Vụ Ngân Hàng Liên Mạng và Lưu Động (Có thể lệ và điều kiện

Trương Mục Ngân Hàng cho học sinh và người dưới 21 tuổi

Complete Freedom for U21s and Students

Trương Mục Tự Do Hoàn Toàn (Complete Freedom) cho học sinh và người dưới 21 tuổi

 • $0 lệ phí xử dụng trương mục hàng tháng nếu bạn dưới 21 tuổi hay bạn là sinh viên đại học toàn thời hoặc là học sinh tập nghề.3
 • Kiểm số tiền mình có bất cứ ở đâu và nơi nào qua Dịch Vụ Ngân Hàng Liên Mạng và Lưu Động (có thể lệ và điều kiện) (xin xem ở trên)
 • Thẻ Visa Debit1

Thẻ Visa Debit 

Thẻ Visa Debit giúp quý vị dùng được tiền của mình bằng thẻ một cách tiện lợi và an toàn dù ở Úc hay ở nước ngoài.

 • Quý vị có thể mua sắm an toàn trên mạng, ở nhà, qua điện thoại hay ở nước ngoài. Quý vị dùng tiền của mình có trong trương mục (không phải mua chịu bằng thẻ tín dụng) bất cứ ở đâu nhận thẻ Visa
 • Rút tiền mặt từ ATM ở Úc và trên toàn thế giới (nhớ để ý dấu hiệu Visa) (có thể có lệ phí)
 • An toàn – Được bảo vệ thêm nhờ kỹ thuật chip, đây là biện pháp an toàn hiện đại nhất cho thẻ 

ATM ở Úc và nước ngoài 

Westpac Group có mạng lưới trên 3,000 ATM đa ngữ mà quý vị có thể dùng những ngôn ngữ sau đây:

 • Anh Ngữ 
 • Quan Thoại 
 • Đại Hàn 
 • Việt Ngữ 
 • Thái
 • Hindi
 • Á Rập 

Ngoài ra quý vị không phải trả lệ phí rút tiền ATM nào cả nếu dùng mạng lưới ATM của chúng tôi. Và khi ở nước ngoài quý vị có thể tiết kiệm $5 lệ phí rút tiền ATM nếu dùng trên 50,000 ATM trong mạng lưới Global ATM Alliance4 (Liên Hiệp ATM Toàn Cầu).

Dịch Vụ Ngân Hàng Lưu Động 

Dịch vụ ngân hàng lưu động của St.George tạo sự dễ dàng cho quý vị trong dịch vụ ngân hàng dù quý vị ở đâu. Với đầy đủ chức năng và dịch vụ ngân hàng, quý vị có thể xử dụng ngân hàng bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào quý vị muốn.

 • Kiểm số tiền trong trương mục hay chuyển tiền 
 • Trả tiền – trả hóa đơn hay chuyển tiền cho thân nhân và bạn bè, kể cả người ở nước ngoài  
 • Trả cho điện thoại lưu động – quý vị có thể trả tiền cho một số điện thoại lưu động nào đó 
 • Làm đơn xin thẻ tín dụng, vay mua nhà, vay linh tinh hay mở trương mục mới 
 • Sắp xếp trước tới 24 tháng để tự động trả những món tiền đều đặn trong tương lai 
 • Tìm ATM hay chi nhánh của St.George gần nhất 
 • Khởi động thẻ tín dụng hay thẻ trả tiền mới 
 • Báo đi xa – cho chúng tôi biết khi nào quý vị đi ra nước ngoài để chúng tôi có thể bảo vệ trương mục của quý vị khi vắng nhà 

Theo dõi tình hình bằng lời nhắn và email báo động 

Lời nhắn và email báo động giúp quý vị dễ theo dõi trương mục của mình một cách chủ động 24 giờ mỗi ngày 7 ngày một tuần. Quý vị có thể yêu cầu ngân hàng tự động gửi đến quý vị chi tiết về số tiền hiện có trong trương mục, những lần ký quỹ hay rút tiền qua lời nhắn hay email.

Quý vị có thắc mắc gì không?

Chi tiết 

Có tiêu chuẩn cho vay, thể lệ và điều kiện, lệ phí và phụ phí.

Trước khi quyết định, cách hay nhất là quý vị hãy đọc thể lệ và điều kiện rồi xét xem dịch vụ này có thích hợp với mình hay không.

Trước khi xử dụng Dịch Vụ Ngân Hàng Liên Mạng và Điện Thoại, xin quý vị đọcTerms and Conditions (Thể Lệ và Điều Kiện) và trước khi xử dụng Dịch Vụ Ngân Hàng Lưu Động hay Máy Tính Bảng, xin quý vị đọc Mobile Banking Terms and Conditions (Thể Lệ và Điều Kiện Dịch Vụ Ngân Hàng Lưu Động) của chúng tôi.

Quý vị cần nối Internet và trả lệ phí số liệu lưu động bình thường.

Xin quý vị đọc những văn kiện này và giữ một bản. Quý vị có thể yêu cầu một bản trên giấy tại chi nhánh

Những lời cố vấn trên trang mạng của chúng tôi được soạn mà không biết đến hoàn cảnh tài chánh cá nhân của quý vị. Trước khi làm theo lời cố vấn này hay bất cứ lời cố vấn nào khác, xin quý vị xét xem có đúng cho mình hay không. Nếu cần được giúp đỡ, xin gọi số 13 33 30.

1. Muốn hội đủ điều kiện để được Visa Debit Card, quý vị phải có một địa chỉ cư ngụ tại Úc và trên 14 tuổi. Nếu không hội đủ điều kiện, quý vị có thể được cấp thẻ Handycard (Thẻ Tiện Lợi) để xử dụng trương mục của mình.

2. Chương trình Bảo Đảm Trả Lại Tiền Khi Bị Mất Cắp (Fraud Money Back Guarantee) bảo đảm khách hàng sẽ được bồi hoàn cho bất cứ chi tiêu trái phép nào với điều kiện là khách hàng không có lỗi và đã thông báo ngay. Xin xem thể lệ và điều kiện của thẻ để biết mọi chi tiết, kể cả khi nào thì khách hàng phải chịu trách nhiệm.

3. Sinh viên toàn thời hay đang tập sự phải đến bất cứ chi nhánh nào trình giấy tờ chứng minh danh tánh để được $0 lệ phí dịch vụ trương mục hàng tháng 

4. Có thể có lệ phí và phụ phí khác. Quý vị phải trả Lệ Phí Xử Dụng ở Nước Ngoài 3% nếu dùng thẻ debit để chi tiền ở nước ngoài